2 dự án đường ven đầm Thủy Triều: Giữ nguyên vị trí thực hiện

Chia sẻ tin này:

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất giữ nguyên vị trí thực hiện dự án tuyến đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Chí Thanh (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT). Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Cam Lâm trước khi triển khai thực hiện dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Không giảm chiều dài 2 tuyến đường

Dự án đường Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Văn Linh do Ban Quản lý dự án Cam Lâm làm chủ đầu tư. Quy mô đường Nguyễn Chí Thanh dài 1.108m, đường Nguyễn Văn Linh dài 959m. Điểm đầu 2 dự án giao với đường Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối giao với dự án Kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2019 – 2021. Đầu năm 2020, Ban Quản lý dự án Cam Lâm đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của 2 dự án trên. Quá trình thẩm định, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến của các sở, ngành. Về cơ bản, các sở đều thống nhất những nội dung đề nghị thẩm định của chủ đầu tư. Riêng Sở TN-MT đề nghị dự án cần bổ sung đánh giá thu hẹp dòng chảy của việc san lấp đầm, đánh giá tác động môi trường do hoạt động nạo vét và đổ chất thải nạo vét… Đồng thời, đề nghị giảm chiều dài tuyến đường tại vị trí đầm Thủy Triều để tạo thông thoáng cho mặt đầm. Bởi vì, khu vực đầm Thủy Triều có tính đa dạng sinh học cao như cỏ biển, rừng ngập mặn, là nơi sản sinh của nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao…

Khu vực thực hiện dự án đường nguyễn Chí Thanh không lấn ra đầm Thủy Triều

Ngày 27-10, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành kiểm tra thực địa khu vực xây dựng 2 dự án nói trên. Đoàn kiểm tra xác nhận, điểm cuối của dự án đường Nguyễn Chí Thanh 248m và đường Nguyễn Văn Linh 98m hiện trạng không có rừng ngập mặn, không có thảm cỏ biển, phần lớn thuộc ao, đìa nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây hoa màu của các hộ trong khu vực. Do đó, Sở Xây dựng báo cáo tỉnh, đề nghị Sở TN-MT kiểm tra giải quyết kiến nghị của UBND huyện Cam Lâm. Sau khi tổ chức cuộc họp, xem xét ý kiến góp ý của các sở, ngành và công văn của UBND huyện Cam Lâm, Sở TN-MT xác nhận vị trí điểm cuối xây dựng của 2 tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Văn Linh không lấn ra đầm Thủy Triều; đề xuất UBND tỉnh cho phép giữ nguyên vị trí thực hiện dự án của tuyến đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Chí Thanh (thay cho đề xuất cắt giảm chiều dài trước đây). Hiện nay, đề xuất đã được UBND tỉnh chấp thuận.
Tuy nhiên, UBND huyện Cam Lâm có văn bản giải trình, báo cáo UBND tỉnh việc cắt giảm chiều dài 100m cuối tuyến đường Nguyễn Văn Linh và 248m cuối tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo ý kiến Sở TN-MT sẽ phá vỡ quy hoạch được duyệt, không kết nối được với dự án Kè và đường ven đầm Thủy Triều đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở TN-MT kiểm tra, tham mưu giải quyết kiến nghị của UBND huyện Cam Lâm.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Cùng với đề xuất UBND tỉnh giữ nguyên vị trí thực hiện 2 dự án nói trên, Sở TN-MT đề nghị chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án, đối chiếu các hạng mục công trình xây dựng theo Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định thì báo cáo đánh giá tác động môi trường phải trình trước khi UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án. Trường hợp dự án thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại UBND huyện Cam Lâm thì kế hoạch bảo vệ môi trường phải được xác nhận trước khi triển khai dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Sở cũng yêu cầu, trong quá trình lập hồ sơ môi trường, chủ đầu tư cần khảo sát lấy mẫu hiện trạng trầm tích khu vực thực hiện dự án để phân tích sự thay đổi và lắng đọng trầm tích; lấy mẫu nước khu vực đầm Thủy Triều để đánh giá hiện trạng chất lượng nước. Đồng thời, đánh giá tính đa dạng sinh học khu vực đáy xung quanh khu vực thực hiện dự án; đánh giá sự thay đổi dòng chảy, thay đổi tiêu thoát nước của đầm Thủy Triều trước và sau khi thực hiện dự án… Trong quá trình xây dựng phải có biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường đến sự trao đổi nước, chất lượng nước khu vực đầm Thủy Triều. Trường hợp dự án có thực hiện nạo vét trong quá trình thi công, việc quản lý và xử lý khối lượng bùn nạo vét phải thực hiện theo đúng quy định; địa điểm đổ thải phải được UBND tỉnh quy định.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm