Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ cho phép thành lập văn phòng công chứng

Chia sẻ tin này:

Đây là nội dung yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa trong văn bản vừa mới ban hành về định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.


Đối với các hồ sơ xin phép thành lập văn phòng công chứng đã tiếp nhận, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh sẽ xem xét việc tiếp tục cho phép thành lập văn phòng công chứng sau khi có báo cáo của Sở Tư pháp và các ngành chức năng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát lại nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện và căn cứ quy định của pháp luật báo cáo tham mưu đề xuất định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, đảm bảo tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư,… tránh tình trạng tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến việc cá nhân, tổ chức khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu công chứng.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP. Nha Trang có 5 tổ chức, TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm mỗi địa bàn có 3 tổ chức, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh mỗi địa bàn có 2 tổ chức, huyện Vạn Ninh có 1 tổ chức.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm