Di dời hệ thống điện giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Chia sẻ tin này:
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND huyện Cam Lâm, Diên Khánh và TP. Cam Ranh khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công di dời hệ thống điện (trung hạ thế, cao thế) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu văn bản của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc cải tạo đoạn tuyến đường dây 220kV giao chéo với đường cao tốc Bắc – Nam (đoạn Nha Trang – Cam Lâm) để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra nắm bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời giải quyết đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. 
Để phục vụ di dời hệ thống điện, UBND tỉnh đề nghị Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phối hợp, hỗ trợ thực hiện góp ý, thỏa thuận hồ sơ thiết kế di dời, phương án thi công theo quy định, đăng ký lịch cắt điện, phối hợp giám sát quá trình thi công, tham gia tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành hệ thống điện… Đối với hạng mục hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng không thuộc đối tượng được đền bù, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác di dời theo đúng thời hạn yêu cầu của dự án. 
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm