Một giai đoạn đột phá

Một giai đoạn đột phá

Sau 46 năm đất nước thống nhất, Khánh Hòa đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế. Diện...